AZ   EN   RU


Fəaliyyətimiz

KONSORSİUMA DAXİL OLAN ŞİRKƏTLƏR VƏ ONLAR HAQQINDA MƏLUMATLAR:

 

AZƏRTİKİNTİİNVEST MMC
- tikinti-quraşdırma işləri, infrastruktur layihələri, beynəlxaq ticarət

AZƏRA İNŞAAT  MMC        
- bəzək və dekorasiya işləri, interyerlərin və binaların layihələndirilməsi

AZTİ-GEORGİA  LTD
- ticarət, tikinti-quraşdırma və istehsal

İSH İNVEST MMC 
- investisiyalar, infrastruktur layihələri, tikinti-quraşdırma işləri və sənaye

AZTİ İNVEST LLC
- tikinti-quraşdırma işləri, inşaat materiallarının istehsalı və beynəlxalq ticarət

AZƏRBAYCAN TİCARƏT KONSULLUĞU
- beynəlxalq ticarət və beynəlxalq marketinq

ENEL architectural
- layihələrin idarə olunması, layihələndirmə, “interior design”, 
  şəhərsalma planlaşdırılması, bəzək və tamamlama işlərinin görülməsi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image