AZ   EN   RU


Beynəlxalq sertifikatlar

Beynəlxalq sertifikatların alınması üçün idarəetmə sistemlərinin qurulması

 

                                    

Keyfiyyətin idarəetmə sistemi            Ətraf mühitin idarəetmə sistemi                                                                                                                               

 

                                    

İşçi sağlamlığı və iş təhlükəsizliyi             İnformasiyanın təhlükəsizliyi 
idaəetmə sistemi                                        təminatının idaəetmə sistemi 
İdarəetmə sistemlərinin qurulmasına daxildir:

·        Sənədlərin hazırlanması;

·        İşçilərin maarifləndirilməsi;

·        Monitorinqlərin aparılması;

·        Daxili auditlərin aparılması;

·        Xarici audit zamanı köməklik göstərilməsi.


                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image